Mėnesio orų prognozė Lietuvai
   Rugpjūčio mėnesio vidutinė oro temperatūra numatoma apie 1,5 °C aukštesnė už SKN*(standartinę klimato normą), kuri Lietuvoje siekia 17,1 °C.
Daugiau karštų dienų turėtume sulaukti pirmomis mėnesio savaitėmis, nors šilumos užteks visą rugpjūtį.
Prognozuojamas kritulių kiekis iki 30% mažesnis, lyginant su SKN (77 mm).
Kritulių pobūdis primins liepos mėnesio situaciją: vyraus sausesni laikotarpiai, kuriuos keis trumpalaikiai lietūs ir vasaros laikui būdingos liūtys.
Keturių savaičių orų prognozė

Vidutinės temperatūros prognozė Kritulių kiekio prognozė

4 savaičių prognozės sudaromos kiekvieną penktadienį remiantis Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) duomenimis. Informacijos šaltinis www.meteo.lt

Faktinių orų palyginamieji grafikai.m. oro temperatūrų grafikai